Bygg & Vedlikehold er av de mest utviklende næringer i Norge. Vi har inngående kjennskap til investeringsprosjekter i industrien, olje & gass og offentlig sektor. Vårt firma ønsker å tilby investerings takster for våre kunder å tilføre verdi til sine strategiske beslutninger gjør for å skape verdier for sine interessenter.

Safe Accountings finansiell rådgivning for Bygg & Vedlikehold sektoren omfatter: investeringer, corporate restrukturering, skatt, outsourcing og lønnsrelaterte tjenester til våre kunder for å opprettholde sin konkurransekraft i det norske markedet. Vi bestreber oss på å frigjøre våre kunder fra tungvinte og kompliserte forretningsprosesser ved å la dem fokusere på å bygge sine viktigste kjernekompetanse for å skape fremragende verdier for sine potensielle kunder.