Lønningsliste

Safe Accounting drifter og forbedrer hele prossessen med lønn, arbeidsgiver skatte, ansattes skatte, ansattes forsikring, sykefravær, krav fra sosiale myndigheter og pensjoner etc. Lønn for våre kunder er generert i henhold til informasjon gitt av våre kunder og skattemyndigheter. Våre regnskapsførere vil identifisere deg umiddelbart i tilfelle av feil eller mangler som finnes i informasjon gitt av deg i forhold til generelle selskapsdokumenter. Lønnsslipper, oppsummering samt andre verifikasjonsrapporter sendes til våre klienter på bestemt dato i hver måned. Dette kan også gjøres til annen tidspunkt dersom nødvendig. Vi rapportere også til skattemyndighetene på vegne av våre klienters ansattes skatt og arbeidsgiver skatt / arbeidsgiveravgift. Slike datoer finner du på hovedsiden på vår nettside kalt. Disse datoene er strengt sikret å møte i form av rapportering. Dette gjenspeiler vår forpliktelse med klienten for å yte den beste service innen rett tid og rett mengde. Vi har også bestille skattekort, registreringsskjemaer, sykefravær behandling arbeidstaker og arbeidsgiver bokstaver osv Vår rapportering konkludere forholdet mellom lønn og andre arbeidsrelaterte utgifter med forhold til totale kostnader og overskudd i selskapet.