Vi kjenner forretningsmodellene innen telekommunikasjonssektoren. Vi har god erfaring med små og mellomstore aktører i telekom bransjen. Safe Accounting kan gi fremragende finansielle tjenester for å hjelpe bedrifter unngå økonomisk rot og for å redusere kostnadene ved drifts å oppnå konkurransefortrinn i det norske markedet.

Våre spesialiserte nordmenn chartret regnskapsførere kan hjelpe deg med bokføring, lønn, kjøp og salg fakturering. Safe Accounting gir, på personlig nivå, økonomisk råd basert på vår forståelse av bransjen i Norge.