Etikk

Etikk tar sikte på å bestemme de grunnleggende formålene med vårt selskap. I Safe Accounting, har vi en større oppmerksomhet mot etiske standarder som er akseptert innenfor regnskap yrke.

Våre etiske standarder fungere som retningslinjer for våre regnskapsførere for å unngå etiske dilemmaer og tillate dem å velge riktig alternativ som kommer våre kunder sammen med generelle samfunnet og alle andre enheter stole på den informasjonen. Safe Accounting følger ulike tilnærminger for å håndtere moralske standarder og bidrar til å støtte ideen om etikk i næringslivet.

Vi vil ikke bare gjelde etiske standarder og kvalitetssikringsprosedyrer i vårt selskap som en intern utvikling, men også motivere våre kunder til å forbedre sin virksomhet med ideen om etikk. Våre etiske tilnærminger er basert på utilitaristisk, rettighets tilnærming, rettferdighet eller rettferdighet, felles-god tilnærming, og dyd tilnærming. Alle disse tilnærmingene bringer sammen for å jobbe i et sunt og trygt miljø.