Bokføring

Safe Accounting holder styr på alle dine inntekter og utgifter. Vi fremhever at ved å utnytte hver kvittering og dokument som brukes i din virksomhet, kan det bidra til å generere overskudd og redusere ekstra skatt. I motsetning til andre har vi en formell kontrollerende prosedyre som sikrer påliteligheten av vår bokføring system. Vårt team av dyktige regnskapsførere serverer de beste i bransjen.

Vi prioriterer alltid våre kunders fortjeneste som vår suksess. Vårt team av kompetanse jobbe hardt for å oppnå våre kunders mål på sikt av regnskap og finans. Vi sørger for at kunden får rettmessige overskudd ut av forretningen. Vi rapporterer moms / merverdiavgift på vegne av våre kunder til skattemyndighetene i Norge. Verdiene er avstemt ved hver rapportering og kontrollert etter hvert kvartal.

Våre trente regnskapsførere er kompetanse på området for finansiell rapportering. Vårt regnskap er oppsummere på månedlig basis i en enkel og fullstendig økonomisk oversikt som sendes til våre kunder på jevnlig basis. Dette betyr ikke bare hjelpe våre kunder til å vite verdiene av inntekter, lønn og utgifter av deres selskap, men de kan også gjøre sammenligning med resultatene fra i fjor. Hele denne prosessen gir oss konkurransefortrinn i markedet.