«Alle» tror at sentralbanksjef Øystein Olsen svinger rentesabelen og kutter renten torsdag. Men tross liten spenning rundt selve renteavgjørelsen, stålsetter aktørene i valutamarkedet seg for store svingninger.

Torsdag klokken 10 annonserer Norges Bank årets første rentebeslutning.

I forkant av ukens viktigste begivenhet er «ingen» i tvil om selve rentedommen, skal vi tro forventningene til markedsøkonomene:

10 av 10 prognosemakere E24 har vært i kontakt med, venter at sentralbanken vil annonsere at styringsrenten kuttes fra 0,75 til 0,5 prosent. En historisk lav styringsrente vil i så fall bli enda lavere.

17 av 17 eksperter TDN Finans har vært i kontakt med, er også klar i sin tale: Rentekutt.